http://www.screenprinting.com The process for printing a multiple color job on both dark and white backgrounds is outlined through this series of video. visit our website for all your screen printing supply and training needs. International shipping available.

Quá trình in một công việc nhiều màu trên nền tối và màu trắng được trình bày thông qua loạt bài này của video. truy cập vào trang web của chúng tôi cho tất cả các nguồn cung cấp in ấn màn hình của bạn và nhu cầu đào tạo.Quốc tế vận chuyển có sẵn.

El proceso para la impresión de un trabajo de varios colores sobre fondos oscuros y blancos se describe a través de esta serie de video. visite nuestro sitio web para todos su suministro de impresión de la pantalla y las necesidades de formación. Disponible para envíos internacionales.

กระบวนการสำหรับการพิมพ์งานสีหลายบนพื้นหลังทั้งสีดำและสีขาวจะอธิบายผ่านชุดของวิดีโอนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับทุกอุปทานการพิมพ์ของคุณหน้าจอและความต้องการฝึกอบรม สามารถใช้ได้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Процесс печати нескольких цветов на работу как темный и белый фон описана в этой серии видео. посетите наш веб-сайт для всех экране питания печати и потребностей в обучении. Международная перевозка груза.


Post time: 09-26-2016